C.M.V. Oranje Bolsward

Om in Bolsward de feestdagen van het Koninklijk Huis luister bij te zetten werd in Bolsward in 1937 de Chr. Muziekvereniging Oranje opgericht. Na de moeilijke oorlogsjaren werd de opbouw van Oranje met veel inzet en enthousiasme voortgezet, met name toen de vereniging onder leiding stond van dirigent Klaas Anema. Tijdens de periode met dirigent Gerrit Heeringa werden concerten met gerenommeerde solisten georganiseerd; onder ander het traditionele Koninginnedagconcert.

De fanfare heeft met succes twee maal deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. In 1978 ontving de vereniging als blijk van waardering voor zijn prestaties de burgerprijs van de gemeente Bolsward.

Sinds 1985 heeft de band een malletband bezetting bestaande uit: marimba’s, xylofoons, marching bells, lyra’s en een uitgebreide slagwerksectie. Door deze samenstelling brengt de band een specifieke sound die het publiek erg aanspreekt.

In 1972 ontstond het initiatief tot de oprichting van een majorettepeloton. Op 30 april 1973 presenteerde Oranje haar majorettepeloton voor het eerst aan de Bolswarder bevolking.

Tegenwoordig bestaat CMV Oranje uit een fanfareorkest, malletband, diverse majorette pelotons, een jeugdkorps en een slagwerk- & blaasopleiding. De gehele vereniging telt ruim 120 leden. Voor informatie over de verschillende onderdelen van onze muziekvereniging zie betreffende pagina.