Fanfare

Fanfare “Oranje” is een onderdeel van de C.M.V. “Oranje” Bolsward.

Om in Bolsward de feestdagen van het Koninklijk Huis luister bij te zetten werd in Bolsward in 1937 de Chr. Muziekvereniging Oranje opgericht. Na de moeilijke oorlogsjaren werd de opbouw van Oranje met veel inzet en enthousiasme voortgezet, met name toen de vereniging onder leiding stond van dirigent Klaas Anema. Tijdens de periode met dirigent Gerrit Heeringa werden concerten met gerenommeerde solisten georganiseerd; onder ander het traditionele Koninginnedagconcert.

De fanfare heeft met succes twee maal deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. In 1978 ontving de vereniging als blijk van waardering voor zijn prestaties de burgerprijs van de gemeente Bolsward.

Heden ten dage bestaat CMV Oranje uit een fanfareorkest, malletband, diverse majorette pelotons, een jeugdkorps en een slagwerk- & blaasopleiding. De gehele vereniging telt ruim 120 leden.

Vanaf 1987 kreeg Oranje de beschikking over een eigen verenigingsgebouw, hierdoor kwamen alle afdelingen onder één dak.

Het fanfareorkest staat sinds 2015 onder leiding van dirigent Arjen Steur. De blaasopleiding is met gediplomeerde blaasdocenten in eigen beheer georganiseerd.

Mede vanwege het succes van het jeugdproject Blazing.nu (kinderen maken muziek) waarbij Oranje onder andere de drijvende kracht is, komt de aanwas van jeugdleden ook flink op gang.

Het orkest verleent haar medewerking aan diverse concerten, waaronder het jaarlijkse donateursconcert, Koninginnedagconcert in Bolsward en eigen concerten eventueel in samenwerking met andere muziekverenigingen. Op straat wordt gezamenlijk met de malletband & majorettes optredens verzorgd tijdens diverse feesten en activiteiten in Bolsward.

Daarnaast worden diverse kerkdiensten begeleidt. Er wordt regelmatig deelgenomen aan festivals en aan concoursen (OMF / ONFK)

Op verzoek worden kleinere ensembles samengesteld; waarbij tijdens optredens in een bezetting van koperensemble of dweilorkest wordt gespeeld.