Majorettes

Majorettes “Oranje” is een onderdeel van de C.M.V. “Oranje” Bolsward.

CMV Oranje heeft vanaf de oprichting een hele ontwikkeling meegemaakt. In 1937 begon men als fanfarekorps en in 1945 kwam daar een drummaly korps bij.

Aan de klank en ritme van de muziek van Oranje, kon echter wel wat fleur en kleur worden toegevoegd. In 1972 ontstond dan ook het initiatief tot de oprichting van een majorettepeloton. Op 30 april 1973 presenteerde Oranje haar majorettepeloton voor het eerst aan de Bolswarder bevolking.

Vanaf  2000 – 2012 was Corina Coster instructrice van de majorettes. Onder haar bekwame en inspirerende leiding is het niveau van de majorettes gegroeid. Daarvoor is met veel inzet en toewijding aan de opleiding van majorettes en minirettes gewerkt. Sinds 2012 is Rianna van der Goot instructrice van de majorettes. Tijdens de trainingen worden baton- en danstechnieken geoefend. Daarbij wordt een raamleerplan gehanteerd, zodat de majorettes alle kennis en vaardigheden leren om diploma’s te behalen. Op concoursen worden uitstekende resultaten behaald, met als hoogtepunt winnaar van het NK in 2011 en 2012!

Op dit moment zijn er maar liefst 50 majorettes bij Oranje. Zij zijn verdeeld over 5 groepen te weten  A-team, jeugdjunioren, B-majorettes, C-majorettes en opleidingsgroep. Vanwege het grote aantal groepen wordt er zowel op dinsdag- als op vrijdagavond geoefend.  Bij de jaarlijkse optredens in Bolsward geven de majorettes acte de présence.